Det här är Blisterpack!

Blisterpack bygger på termoformning av plastfolie och slutresultatet kan se ut på många olika sätt. Denna metod gör det möjligt att med rimliga verktygskostnader nå storartade slutresultat – både inom konsumentpack för butiksexponering och i mer tekniska lösningar för industriell hantering. Vi kan erbjuda ett flertal olika plastmaterial, men PET är det material som idag är dominerande i vårt produktutbud. Här finns en bra och internationellt fungerande återvinningskedja, som tillåter både våra kunder och oss möjligheten att ta det miljöansvar som blir allt viktigare.

Framtiden är redan här! Många av våra förpackningslösningar inom GREENPACK System är förberedda för att byta ut PET-plast mot Bio-plast den dag våra kunder önskar att ta det steget tillsammans med oss.

Tepro erbjuder också maskinsystem för att hantera och försluta blisterpack då det behövs. För att få helhetslösningar med god totalekonomi måste vi tänka förpackningsteknik från ax till kaka.

Thumbnail Image 1

Konsumentförpackning

Förpackningar som konsumenten möter i butiksmiljön och som skyddar och exponerar produkten. Applikationerna är i det närmaste obegränsade, vi levererar förpackningar till allt från spik & skruv, verktyg, sportartiklar, kosmetik, lås & säkerhet, elektronik o.s.v.

Läs mer

Thumbnail Image 1

Standardformat

Tepro tillhandahåller ett brett sortiment av vikblister i standardformat. Våra standarblister medför snabba leveranser och inga verktygskostnader. Vikblisterformatet gör det också enkelt och kostnadseffektivt att ta fram egna iläggskort.

Läs mer

Thumbnail Image 1

Industriemballge

I många industriella flöden finns behov av att hantera komponenter på ett rationellt sätt. Termoformade tråg erbjuder goda möjligheter till effektiva lösningar, både för automatiska och manuella tillämpningar. Materialvalet görs här utifrån de krav som ställs i varje applikation på styrka, funktionalitet och ESD-säkerhet

Thumbnail Image 1

Kartonginreden

Termoformade inreden för kartonger och askar ger möjligheter till effektiv och säker produktfixering. Jämfört med inreden tillverkade i wellpapp eller solidkartong tjänar man normalt mycket tid vid packningen och slipper kartongfibrer som kan damma och förorena produkten. Inreden av frigolit eller skumplast är mycket skrymmande i transport och lagring, så även där är termoformade inreden ett bättre alternativ

Thumbnail Image 1

Specialemballage

Blisterpack täcker många behov av säker och effektiv förpackning inom ett flertal olika produktområden. Bioteknik och medicinteknik är två områden där vi levererar specialemballage.