GP5000

Automatisk förpckningsmaskin för svetsning och pressning. För Greenpack Clamshell, Orginal och Svetsblister.

GP 5000 Stationer:

  • Magasin med automatisk nedplockning av blister eller kartongämne
  • Stukningsstation (endast kartongblister)
  • Produktiläggning i öppna paletter, manuell eller automatisk
  • Magasin med automatisk nedplockning av blisterkort
  • Svetsning/Pressning alt Vikning/Pressning/Svetsning beroende på typ av förpackning
  • Automatisk utplockning till transportbana el dyl.

Samtliga magasin kan fyllas på ovanifrån under drift.

Kapacitet:  9-10 sek/cykel. Kapacitet beroende på antal förpackningar per palett

Tekniska data

Maskinmått ca 4500x1100 mm
Stativ/paletter Eloxerad aluminium
Tryckluft 6 bar, ren och torr
El 380V/10A
Vikt ca 400 kg
Arbetshöjd 900 mm +/- 50 mm

Styrning

PLC inkl manöverpanel med display för svetstid,
bandfördröjning, antal packade enheter m.fl data i klartext.
Palettformat 640x400 mm